Kontakt

Tõhusus.

Ökonoomsus.

Võimsus on endiselt ülioluline. Kui seda kasutatakse tõhusalt.

Saagikoristuse ajaaknad lähevad üha kitsamaks, mistõttu mängib võimsuse kasv ka uue põlvkonna teraviljakombainide puhul endiselt olulist rolli.

Talunikule on esmatähtis saavutada optimaalne saak, mis väldib kahjusid ja tagab kvaliteedi. Töövõtja puhul mängib tema masinate jõudlus seega rolli ka kliendi lojaalsuse tagamisel.

Masin, mida kasutavad töövõtjad ja talunikud, peab aga ennekõike end tasa teenima. Masina jõudluse kõrval on eriti oluline tema majanduslik tasuvus. Saagikoristusel peab kütusekulu suhe olema õige. Kui jõudlus suureneb 10% ja kütusekulu väheneb 10%, siis on efektiivsuse kasv tohutu. Ja diislikütuse hinnal on selles järjest olulisem roll.

CLAASi lahendus. Parandage tõhusust.

 

Suurem võimsus

+25 %
APS SYNFLOW WALKER*

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID*

 

* Võrreldes eelmise mudeliga

Mootori võimsus

LEXION 6900–5300
373 kW / 507 hj – 230 kW / 313 hj

LEXION 8900–7400
581 kW / 790 hj – 300 kW / 408 hj

Kuni 10% väiksem kütusekulu

CLAAS võtab uue LEXIONi puhul DYNAMIC POWERi kasutusele ka kombainidel. Selle taga on võimsuspõhine mootori karakteristikute kõvera juhtimine. Olenevalt koormusest ja võimsusvajadusest lülitab masin alati automaatselt sisse selle karakteristikute kõvera, mille puhul mootor töötab hetkeoludes kõige tõhusamalt. On tõestatud, et DYNAMIC POWERiga masin tarbib identsetes tingimustes 10% vähem kütust kui masin, millel seda süsteemi pole.

Läbilaskevõime.

Kuue puisturiga peaaegu 44 tonni tunnis.

Uue LEXIONi klahvkombainiga suurendate läbilaskevõimet eelmise mudeliga võrreldes 25%. Ja seda koos parima põhu kvaliteediga. LEXION 6900 demonstreeris uue üldkontseptsiooni tippjõudlust rekordiga, mille ta püstitas Rügenis ajakirja Profi korraldatud katses. Uuendusliku APS SYNFLOW WALKERi peksuagregaadiga masin ületas kõik ootused.

 • Talinisu 34,5 hektarit, saak kokku 349,8 t
 • Läbilaskevõime 43,7 t/h – hoolimata sellest, et töö alguses oli jääkniiskus 20%
 • Diislikütuse kulu 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Kaomäär 0,8–1%

Põhu kvaliteet.

Kombaini ideaalne kontseptsioon tähendab ka põhu tippkvaliteeti.
CLAASi lahendus. Sirgjooneline materjalivoog, väiksem mehaaniline koormus.

Uues peksusüsteemis liigub põhk läbi peksuagregaadi kõige lühemat teed pidi. Saak läbib kombaini suhteliselt tasaste üleminekutega ning kiirust ja voolu suunda tarbetult muutmata. CLAASi inseneride eesmärgiks on olnud masin, mis juhib põhku pidevalt trumlite alla.

 

Eelkiirendustrummel

CLAAS mõistis juba 1990-ndate alguses, et tavapärane peksusüsteem on jõudmas oma piirini. Peksujõudlust on võimalik füüsiliselt suurendada ainult juhul, kui materjalivoogu eelkiirendatakse lisatrumliga.

Peksutrummel

Uue LEXIONi peksutrumli läbimõõt on 755 mm. 26% laiendus tagab sirgema materjalivoo, sest trumlitevahelised üleminekud muutuvad lamedamaks.

Eraldustrummel

Eraldustrumlid ei ole puisturmasinate puhul midagi ebatavalist, aga pärast intensiivset katsetamist on CLAAS läinud oma teed. Peksuagregaadi neli trumlit töötavad alati sünkroonselt. See muudab materjalivoo palju ühtlasemaks ja kaitseb põhku.

CLAAS APS SYNFLOW WALKERi peksuagregaat

Mida rohkem on pikki õlgi, seda parem on kvaliteet.

Põhu kvaliteedi mõõtmise tulemused.

LEXION 6800, millel on suur pikkade õlgede osakaal.11%

rohkem kasutatavat põhku
võrreldes konkurendiga nr 2

 

Mõõtmismetoodika.

Kõigile masinatele samad katsetingimused, koostöös FH Osnabrückiga.

 • Jäetakse identne kõrretüüka pikkus: 10 cm
 • Läbilaskevõime on alati sama
 • Masinad vahetuvad sõiduradade vahel, et põllukultuuride ja pinnase kõikumised oleks kõigi kandidaatide puhul ühtlustatud
 • Aganad laotatakse kogu töölaiuse ulatuses ja seetõttu ei võeta neid kaalumisel arvesse

Võrreldavus.

Kasutatava põhukoguse määramine.

Iga masina jaoks mõõdeti katsealal sama vaalupikkus ja pressimisel kasutati ruloonipressi. Kõigi pallide kaal masina ja vaalu kohta määrati otse põllul mobiilse kaalu abil.

 

Visuaalne võrdlus.

45 g vaalust võetud põhku asetati visuaalseks hindamiseks mustale pinnale. Fraktsioonide eraldamine toimus kaskaadsõela abil.

LEXION 6800

Pikkade õlgede (üle 25 mm pikkused õlekiud) suur (53%) osakaal.

Konkurent nr 1

Lühikeste õlgede kasvanud osakaal, pikkade õlgede osakaal 47%.

Konkurent nr 2

Lühikeste õlgede ja aganate suur osakaal, pikki õlgi ainult 44%.

 

Täpsus.

Põhutöötlus.

Hekseldatud õlgede täpsel laotamisel on põllunduses keskne roll.

Paljud uuringud viitavad optimaalse põhutöötluse olulisusele. Ennekõike on tähtis see, kuidas kombain hekseldatud põhku laotab. Kombain peaks põhu võimalikult lühikeseks hekseldama ja koos aganatega ühtlaselt üle kogu heedri töölaiuse laotama. Hekseldatud põhu laotamisel tehtud vigu saab suurte raskustega parandada üksnes järgneva mullaharimisega.

Lisaprobleemiks on asjaolu, et põhu niiskussisaldus muutub peksupäeva jooksul pidevalt. Juhil on seda keeruline tuvastada ja hekseldit selle järgi reguleerida.

CLAASi lahendus.

Uus LEXIONis olev CEMOS AUTO CHOPPING registreerib pidevalt põhu omaduste muutusi ning reguleerib põhuhekseldis automaatselt vastutera ja hõõrdlati asendit. Tänu sellele laotatakse põhk alati optimaalselt, olenemata tema seisukorrast.

Väljastussuuna automaatreguleerimine

Hekseldatud põhk ja aganad laotatakse kogu töölaiuses. Kahe anduri signaale kasutatakse maastikuoludest lähtuvaks tühjendussuuna automaatreguleerimiseks ning selleks, et tagada ühtlane laotamine isegi nõlval või külgtuule korral.

CEMOS AUTO CHOPPING

Üks kaldkonveieri andur mõõdab põhu niiskust. Automaatsüsteemi teise sisendina toimib kaldkonveieril oleva materjalikihi paksus. Nende andmete põhjal kohandatakse hekseldi sätteid pidevalt põhu seisukorra järgi. Alal, kus põhu niiskus on suurem, hekseldatakse põhku intensiivsemalt.

Automaatne dokumenteerimine.

Sihipärane ühendamine teiste digisüsteemidega.

Uuel digiteerimisajastul genereerib kombain saagikoristuse käigus palju andmeid.

See andmematerjal muutub väärtuslikuks edasisel töötlemisel. Neid andmeid saab kasutada nii kõigi tehtud tööde digitaalseks dokumenteerimiseks ja analüüsimiseks kui ka tulevaste meetmete optimeerimiseks. See loob lisavõimaluse parandada kogu protsessiahela jõudlust.

CLAASi kombainide digivõrgustamine masinaväliste süsteemidega toimub TELEMATICSi kaudu. Sellel andmekasutusel on kolm taset.

TELEMATICS on aluseks ka teistele rakendustele, näiteks FLEET VIEW’le, mis ühendab kombaini tema saagikoristusahela veotiimiga. See vähendab kombaini seisakuaega ja hõlbustab viljaveokijuhtide tööd.

 

Tase 1

Anonüümsed andmed masina seisukorra kohta

Anonüümsed masina andmed

 • Jõudlusprofiilid võimaldavad teha uusi järeldusi järgmise põlvkonna masinate kavandamiseks

Tase 2

Teenusega seotud andmed töökoja jaoks

Teenusega seotud masina andmed

 • Remote Service tuvastab rikked ja saadab teavet teeninduspartnerile
 • Teeninduspartner saab pakkuda kliendi soovi korral ennetavat teenust
 • Seisakuaja ning remondi- ja hoolduskulude vähendamine

Tase 3

Kõik andmed, põllumajandusettevõttele

Isikupärastatud andmed

 • Kõiki tööandmeid, sõiduradu ja saagiandmeid on võimalik kasutada ainult kõrgeima taseme korral ning need on kättesaadavad üksnes talunikule või töövõtjale
 • Dokumenteerimise, analüüsi ja planeerimise alus põllumajandusettevõtte haldustarkvaras (näiteks rakenduses 365FarmNet)
 • Sisaldab muu hulgas saagiandmeid, mis on aluseks konkreetse ala külvi ja väetamise rakenduskaartidele

Teravilja kvaliteet.

Kolm teraviljakombaini. Üks põld. Üks võrdlus.

Kui hästi saab uus LEXION hakkama tundlike kvaliteetkultuuridega (näiteks kui on tarvis koristada sojaube seemneks)? Vaadake otsesest võrdlusest, kuidas uued LEXIONid toimivad.

Külg külje kõrval.

Teravilja kvaliteedi hindamiseks tellis CLAAS sõltumatult laborilt analüüsi, kus otseselt võrreldi teraviljaproove, mis olid võetud 8. klassi masinatest CLAAS LEXION 8600, John Deere S780 ja Case IH 8250.

Teraviljakombaine kasutati samal päeval, sama ilmaga ja samal põllul. Igast kombainist võeti iga sordi kohta mitu teraviljaproovi, need pakiti ja saadeti asutusele Illinois Crop Improvement Association, Inc., et analüüsida purunenud ja pragunenud teri ning idanemisvõimet.

 

Teravilja kvaliteeti puudutavad tulemused.

Purunenud terad

LEXIONi eelis on see, et kombaini kõiki komponente saab reguleerida üksteisest sõltumatult: tänu sellele väheneb purunenud terade osakaal ilma teraviljakao kasvuta.

Kahjustatud kestad

Kestakahjustusega ubade osakaal: leotuskatses arvutati, milline on kahjustatud kestade osakaal kindla seemnehulga puhul. Kõigil kombainidel oli nimetatud osakaal keskmiselt 4–5,3%, jäädes seega lubatud vahemikku.

Idanemisvõime

Väiksem kahjustatud kestade osakaal hoolitseb parema idanemisvõime eest, mis on eriti oluline seemnekasvatuses. Kõigist masinatest (LEXION, John Deere ja Case IH) võetud proovide idanemisvõime oli 98% või rohkem, seejuures oli CLAASi kombaini proovide idanemisvõime nende kolme puhul suurim.

 

Suurendage tootlikkust ilma teravilja kvaliteeti kahjustamata.

Kuigi kolm masinat andsid purunenud ja pragunenud terade arvestuses võrreldavaid tulemusi, tekitas LEXION 8600 tegelikult vähem kahjustatud kesti ja pakkus paremat idanemisvõimet kui konkureerivad masinad (nagu näitasid valimiga tehtud katsed, mille teostajaks oli Illinois Crop Improvement Association). LEXION suutis pakkuda kvaliteetseid teraviljaproove ja hoidis samal ajal teraviljakao alla ühe protsendi, mis tõestas, et teravilja esmaklassilise kvaliteedi saavutamiseks ei pea jõudlust vähendama.

Mugavus.

Juhi töö hõlbustamine.

Juhi jõudluse toetamist on siiani alahinnatud.

Juht on iga saagikoristusmasina jõudluse võti. Tema kogemus, oskus ja võime määravad töö edukuse. Kuid suurema jõudluspotentsiaaliga tehnika seab ka selle kasutajale suuremaid nõudmisi. Tänapäevasel teraviljakombainil tuleb masina optimaalse jõudluse saavutamiseks hallata õigesti kuni 50 sätet. Veelgi enam: jälgida ja hinnata tuleb ka kuni 12 hindamisnäitajat – ideaalis kõiki korraga. See on ülesanne, millega enamik inimesi ei suudaks kogu pika tööpäeva jooksul hakkama saada. Selleks et tänapäevast teraviljakombaini kõigest hoolimata optimaalselt ja täiel määral kasutada, on tarvis nutikaid juhi abistamise süsteeme.

CLAASi lahendus. Nutikad süsteemid.

CLAASi kombainid pakuvad juhile igapäevatöös arvukalt abilisi. Neid süsteeme saab valida ja kombineerida, lähtudes kasutusest, kliendi nõudmistest ning töökoormusest. Alustades roolimisest, mille puhul on võimalik valida satelliidipõhise ja optilise automaatroolimise vahel. Uus LEXION kasutab optiliseks raja järgimiseks uut FIELD SCANNERit. See annab juhile lihtsa lahenduse, mis võimaldab masinaga täpselt põllukultuuri serva järgida.

 

CRUISE PILOT

 • Suurendab läbilaskevõimet kuni 10%
 • Mõõdab söötekanalis oleva kihi paksust, mootori koormust ja kadusid
 • Reguleerib masinat kõigis oludes kuni max sõidukiiruseni

CEMOS AUTOMATIC

 • Vabastab juhi õigete häälestusparameetrite valimisest
 • Suurendab läbilaskevõimet veel 10%
 • Ülitäpsed andurid määravad pidevalt hetkeseisukorda
 • Tehisintellekt rakendab optimaalseid sätteid
 • Peksuagregaat, eraldamine, puhastamine ja põhuhekseldi toimivad pidevalt optimaalsel tasemel

CEMOS DIALOG

 • Aitab leida kõigile komponentidele õiged sätted
 • Dialoogipõhised menüüd aitavad õigeid asju õiges kohas kohandada
 • Juhendab hooaja vältel kõigi probleemide puhul
 • Koolitab juhti edaspidiseks kasutamiseks kõigi komponentide juhendatud optimeerimise kaudu

Põllukultuuri tüüpi saab valida kabiinist.

Äärmuslikud ilmastikuolud muutuvad üha tavalisemaks.

Seda, mil määral sõltub põllumajandus ilmast ja kliimast, on Saksamaal eriti selgelt näidanud kolme viimase aasta äärmuslikud ilmad. Esiteks erakordselt tugevate vihmadega 2017. aasta: paljudes piirkondades olid taimed juba põllul koristusvalmis, kuid kombainid pidid vihma tõttu kaua garaažis püsima. Isegi pärast hilinenud saagikoristuse algust katkestas muutlik ilm töö mitmel korral. Nendes oludes oli kombaini jõudlus võti, millega sai minimeerida olukorrast tulenevat saagi- ja kvaliteedikadu ning kuivatuskulusid. Samal ajal muutusid erilisteks väljakutseteks lamandunud teravili ja kasvud. Korduvad vihmasajud kahjustasid tugevalt ka põldude sõidetavust.

2018. aasta suvi oli hoopis teistsugune: kliimaajalukku läks see ühe pikima kuumaperioodi ja ühe suurima põuaga. Ja ka 2019. aastal tõid stabiilsed kõrgrõhkkonnad kaasa pikaajalise äärmiselt kõrge temperatuuri ja põua.

Võimatu on ennustada, milline on saagikoristuse ilm lähiaastatel. Ilmselt on siiski ka edaspidi oodata nii kuumalaineid kui ka pikaajalisi sajuperioode. Seega peab tulevikukombain saavutama täisjõudluse isegi rasketes ilmastikuoludes (nii märja kui ka kuivaga).

 

CLAASi lahendus. Hea ettevalmistus ka põuaks.

Uus LEXION on hästi varustatud ka ülikuivadeks saagikoristusoludeks. Tänu APS SYNFLOW’ peksuagregaadi pikkadele hõõrdradadele ja suurtele peksukorvi pindadele ei valmista viljaterad, mida on raskem ohteist või sõklaist eraldada, enam mingeid probleeme. Eelkorvi klapid, suur põhikorvi pind ja suur materjalivoo kiirus tagavad intensiivse, kuid samas õrna viljapeksu. Pööratav peksukorvi latt ja kolmas põhikorvi klapp on kaks uut LEXIONi juhi tööriista, mis võimaldavad masinat eriti raske viljapeksu korral veelgi paindlikumalt reguleerida.

CLAASi lahendus. Hästi varustatud ka niisketeks oludeks.

Selleks et vihmasel aastal saak õigel ajal katuse alla jõuaks, pakuvad uued LEXIONi hübriid- ja puisturmudelid vastavalt 10% või 25% suuremat jõudlust. Hübriidmasinate suuremad rootorid ning puisturmasinates kasutatav kiirendusega peksuagregaadi ja eraldustrumli kombinatsioon tagavad suure eraldusvõime ning väikse kao. Selleks et mulla tihendamine oleks minimaalne, saab masinad varustada neljarattaveo, suurte rehvide (ka tagasillale) või TERRA TRACi roomikutega.

Selleks et hõõrdrada märgade olude järgi peksu- ja eraldusalal paindlikult reguleerida, saab juht eelkorvi klapi ja peksukorvi klapi väljastpoolt käsitsi sisse lülitada. Hüdraulilise reguleerimise korral saab peksukorvi klappi juhtida kabiinist ja see lahendus on integreeritud CEMOS AUTO THRESHINGusse.

Töökindlus.

Katsetamine ja arendus.

Töökindlus tagab teraviljakombaini jõudluse.

Töökindlus on tänapäevase saagikoristusmasina puhul eriti oluline tegur. Töökindlus tähendab üldiselt seda, et rikete tekkimise tõenäosus on väike. Kombaini puhul võib isegi väikestel riketel olla tohutu tagajärg, kui need põhjustavad seisakuid. Sel juhul peatuvad koos masinaga mõnel juhul ka terve äraveoahel ja töötlusseadmed.

Pealegi ei piirdu finantsmõju ainult masinakuludega. Palju märkimisväärsem on saagikoristustuludega seotud oht, mida mõõdetakse tuhandetes eurodes. Sellised kahjud kipuvad suurenema koos seadmete jõudluspotentsiaaliga: juhul kui kaks teraviljakombaini on nüüdseks asendatud ühe kombainiga, millel on kaks korda suurem peksujõudlus, siis on ka seisakukulud kahekordsed.

Masina töökindluse olulisust võimendab veelgi asjaolu, et ilmastik muudab saagikoristuse ajaakna pigem üha kitsamaks, mitte laiemaks. Seetõttu on tulevikus varasemast veelgi vajalikum, et kombain töötaks saagikoristuse esimesest päevast kuni viimaseni usaldusväärselt.

CLAASi lahendus. Töökindel algusest peale.


Töökindel ja usaldusväärne protsess

Tehnoloogia

Uus ajamilahendus, kuhu kuuluvad sirgem jõuülekanne, hüdrauliliselt juhitavad kuivsidurid, tugevdatud variaatorid, keskmäärimissüsteem, standardiseeritud rihmapingutid ja ühtlasem jahutus.

Katsetuse stsenaarium

Ainulaadne katsetuse stsenaarium paljudele eelsarja mudelitele. Uus katsetusala võimaldab masinaid ning komponente juba arendamise käigus intensiivselt katsetada.

Kaugdiagnostika

Remote Service tuvastab rikked ja saadab Teie soovi korral kogu info automaatselt Teie teeninduspartnerile.

Hooldus

Kliendid annavad uuringutes CLAASi teenindusvõrgule maksimumhinded.

Põhjalik katsetamine juba arenduse käigus.

2019. aastal võttis CLAAS Harsewinkelis kasutusele uue katsetusala. Ülimoodsad vahendid aitavad inseneridel tuvastada nõrku kohti varases staadiumis, siis kui uusi masinaid alles arendatakse.


Maksimaalne töökindlus kohe algusest peale.

Uus LEXION on veel noor, aga ometi saab ta tagasi vaadata ulatuslikele põllukogemustele. Mitte kunagi varem pole uus CLAASi teraviljakombain läbinud nii intensiivset ja üksikasjalikku rahvusvahelist katsetamist. Uus LEXION tähistab algusest peale töökindlust, kättesaadavust ja ökonoomsust. Tema töökindlus põhineb mitmel sambal.

 • Kontrollitud töökindlus: üle kogu maailma katsetati 160 eelsarja mudelit kõigis olulistes tingimustes
 • Optimeeritud ajamilahendus: otsesem jõuülekanne, hüdrauliliselt juhitavad kuivsidurid, standardiseeritud rihmapingutid
 • Automaatne kaugdiagnostika ja hoolduse kavandamine: Remote Service tuvastab rikked ning saadab Teie soovi korral kogu info automaatselt Teie teeninduspartnerile
 • Parim teenindus: kliendid annavad uuringutes CLAASi teenindusvõrgule maksimumhinded

Väärtuse säilitamine.

Teraviljakombaini väärtuse säilitamine mängib peksuviljade kasvatamisel olulist rolli.

Eriti just madala või keskmise aastase kasutustaseme (hektarit aasta kohta) puhul on amortisatsioonil kombaini püsikuludele suur mõju ning seda mõju tugevdavad praegused madalad intressimäärad.

Tegevuskulusid aitab väiksena hoida masina suur jääkväärtus. Püsikulud hõlmavad tegevuskulude kogumaksumusest hektari kohta kuni kolmandiku, sõltudes masina töökoormusest ja tõhususest.